Litinová machole

Litinové šachtové poklopy se dělí na šachtové poklopy z tvárné litiny a šachtové poklopy z šedé litiny, obecně řečeno, stejná hmotnost šachtových poklopů z tvárné litiny jako odolnost poklopu šachty z šedé litiny.Materiál použitý pro poklop šachty ze šedé litiny je obecně HT200 a materiál použitý pro poklop šachty s tvárným inkoustem je obecně QT500-7.

Charakteristiky sféroidního krytu průlezu inkoustu:

Dobrá houževnatost.Hodnota rázu je podobná jako u středně uhlíkové oceli a více než 10krát vyšší než u šedé litiny.

Silná odolnost proti korozi.Test koroze vodním sprejem, 90 dní koroze je pouze 1/40 ocelová trubka, je 1/10 trubka ze šedé litiny.Životnost je 2krát delší než u trubek ze šedé litiny a 5krát delší než u běžných ocelových trubek.

Dobrá plasticita.Prodloužení7 %, podobně jako materiál z oceli s vysokým obsahem uhlíku, zatímco prodloužení materiálu šedé litiny je nulové.

Vysoká síla.Pevnost v tahu ob420MPa, mez kluzu os300MPa a nízkouhlíková ocel je stejná, je třikrát větší než materiál šedé litiny.

Použití: obecní silnice, dálnice, komunikace, elektřina, vodovodní řád, obecní, školní a další parky.

poklop šachty 3


Čas odeslání: 29. ledna 2023